|english version |

Edukacja
Rozwój
Środowisko

Zajęcia informatyczne

2012-06-28 18:26

W roku szkolnym 2011/1012 w Gimnazjum w Zabierzowie kontynuowane były pozalekcyjne zajęcia z informatyki.

 

W tym roku szkolnym na zjęciach informatycznych uczniowie poznawali podstawy programowania stron internetowych. Na początku wprowadziliśmy podstawy języka HTML, budowę dokumentu, podstawowe znaczniki, elementy formularza HTML. W drugim semestrze uzupełniliśmy strony internetowe o dynamiczną zawartość tworzoną za pomocą JavaScript. Wprowadzona została składnia języka, podstawowe operacje manimulujące zawartością strony HTML. Nauczyliśmysię również mechanizmów używania obiektu Canvas, przy pomocy którego tworzyliśmy grafikę na stronie. W zajęciach brali udział również uczniowie o dużej wiedzy informatycznej, którzy pracowali indywidualnie. Została przygotowana gra Blocks napisana w języku Java, ale również pewne prace w języku assembler oraz w grafice trójwymiarowej Open GL.

 

Pracownia informatyczna przygotowała również stanowisko na odbywający się co roku w gimnazjum Festiwal Nauki. W tym roku zaprezentowany został labirynt, który należało przejść za pomocą wydawanych żółwiowi w języku peudo-logo.

Zajęcia prowadzone były przez nauczyciela gimnazjum Panią Lucynę Krupę, oraz wolotnariusza Marcin Wojasa

 

 

OPP
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego
KRS: 0000209264
i nie prowadzimy dzialności gospodarczej
Adres
Fundacja Edukacja-Rozwój-Środowisko
ul. Szkolna 7
32-082 Bolechowice

Numer konta:
75 16801062 0000300008978372
w INVEST-BANK SA, Oddział w Krakowie
CMS by RISE

Design

www.topsolutions.pl