|english version |

Edukacja
Rozwój
Środowisko

O Fundacji

Fundacja Edukacja-Rozwój-Środowisko powstała w Bolechowicach gm. Zabierzów w 2004 roku. Cele fundacji skoncentrowane są wokół spraw związanych z edukacją dzieci i młodzieży, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i ochrony środowiska.

Fundacja jest wpisana do rejestru KRS pod numerem 0000209264 oraz posiada status Organizacji Pozytku Publicznego. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej a jej Zarząd pracuje społecznie bez pobierania wynagrodzenia.
REGON Fundacji: 356841376
NIP: 5130060457
 

Cele statutowe Fundacji to:
1.    Rozbudzanie i zaspokajanie wszelkich potrzeb edukacyjnych, naukowych, kulturalnych i wychowawczych dzieci, młodzieży i dorosłych ze środowisk wiejskich, wymiana edukacyjna i kulturalna dzieci i młodzieży, a także promowanie nieznanych obszarów Polski poza granicami kraju.
2.    Działalność na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych materialnie i pedagogicznie, a także dzieci wykazujących ponadprzeciętne uzdolnienia, bądź zainteresowania, których zaspokojenie nie leży w możliwościach szkoły i rodziny.
3.    Rozwój społeczeństwa obywatelskiego, zwiększanie zaangażowania obywateli w życie publiczne oraz zwiększanie roli i skuteczności działania instytucji obywatelskich.
4.    Podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska oraz kształtowanie właściwej polityki proekologicznej.
5.    Wspieranie działalności szkół z terenu Gminy Zabierzów, z w szczególności działalność Szkoły Podstawowej im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Bolechowicach w zakresie rozbudzania i zaspokajania twórczej działalności dzieci i młodzieży, oraz wszelkich działań na rzecz rozwoju wychowania i kształcenia.Adres i numer konta:
Fundacja Edukacja-Rozwój-Środowisko
ul. Szkolna 7
32-082 Bolechowice

75 16801062 0000300008978372
w INVEST-BANK SA, Oddział w Krakowie

Można również wpłacać darowiznę przez system paypal lub kartą kredytową:


 

OPP
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego
KRS: 0000209264
i nie prowadzimy dzialności gospodarczej
Adres
Fundacja Edukacja-Rozwój-Środowisko
ul. Szkolna 7
32-082 Bolechowice

Numer konta:
75 16801062 0000300008978372
w INVEST-BANK SA, Oddział w Krakowie
CMS by RISE

Design

www.topsolutions.pl