|english version |

Edukacja
Rozwój
Środowisko

Nasze finanse

Sprawozdania merytoryczne i finansowe Fundacji są publikowane w internecie na stronie prowadzonej przez Ministerstwo Polityki Społecznej, poniżej znajdują się linki do sprawozdań z lat 2007 - 2010.

Link do strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z naszymi sprawozdaniami: -> tutaj

W latach wcześniejszych nie było publikacji sprawozdań na stronie prowadzonej przez Ministerstwo Polityki Społecznej dlatego syntetyczne dane finansowe za lata 2004 - 2006 zestawiliśmy w tabeli. Pełne sprawozdania finansowe i merytoryczne za lata 2004- 2006 były składane do sądu rejestrowego (KRS) oraz są dostepne do wglądu w siedzibie Fundacji w wersji papierowej.

Za rok 2010:

- Sprawozdanie finansowe za rok 2010

- Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010

Za rok 2009:

- Sprawozdanie finansowe za rok 2009

- Sprawozdanie merytoryczne za rok 2009

Za rok 2008:

- Sprawozdanie finansowe za rok 2008

- Sprawozdanie merytoryczne za rok 2008

Za rok 2007:

- Sprawozdanie finansowe za rok 2007

- Sprawozdanie merytoryczne za rok 2007


Jak widać najwięcej środków mieliśmy z dotacji, które Fundacja pozyskała startując w różnego rodzaju konkursach. Z tabeli można jeszcze zobaczyć, że przychody z dotacji są zawsze niższe lub równe kosztom realizacji projektów – Fundacja na nich nie może „zarobić” albo „zaoszczędzić”. Musimy się rozliczać z każdej złotówki – dwa lata temu musieliśmy zwrócić 3 złote, które uzyskaliśmy z odsetek na koncie bankowym na którym była dotacja. Dotacji nie można również wydawać w sposób dowolny: wszystkie wydatki muszą być zgodne z założeniami projektu i jest to zawsze przez dotującego sprawdzane.

Drugim źródłem przychodów Fundacji są darowizny. Możemy je dostać zarówno od ludzi i od firm i są wpłacane na konto Fundacji.

Fundacja nie zatrudnia pracowników a Zarząd pracuje bezpłatnie, czasem dla zrealizowania projektu wynajmujemy osoby na umowę-zlecenie.

Możecie też Państwo, zwłaszcza jeśli jesteście przedsiębiorcami, wpłacić darowiznę i ewentualnie skorzystać z odliczenia od dochodu (jest to inne odliczenie niż tzw. 1%) jeśli darowizna będzie na cele: nauki, edukacji, oświaty i wychowania; krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; upowszechniania kultury fizycznej i sportu; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, wspomagających rozwój demokracji; ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami (wszystkie wymienione są zgodnie z celami statutowymi Fundacji). Fundacja obecnie nie prowadzi zbiórki publicznej na określony cel.


Fundacja Edukacja-Rozwój-Środowisko
ul. Szkolna 7
32-082 Bolechowice

75 16801062 0000300008978372
w INVEST-BANK SA, Oddział w Krakowie

Można również wpłacać darowiznę przez system paypal lub kartą kredytową:

 

 

 

 

Wyszczególnienie 

Rozpoczęcie

2004

2005

2006

Przychody

2 500,00

19 807,19

19 650,59

1 200,79

Dotacje:

 

18 352,73

16 559,09

0,00

z MSZ na projekt „Promocja polskich doświadczeń związanych z decentralizacją w krajach Azji Centralnej".

 

17 747,30

 

 

z Kuratorium na "Jesienny dzień sportu w Bolechowicach"

 

605,43

 

 

z Gminy Zabierzów na „Tenis stołowy w Bolechowicach”

 

 

1 500,00

 

z Gminy Zabierzów na  „Bolechowice w fotografii”

 

 

1 096,38

 

z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na „American football-why not”

 

 

8 843,32

 

z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na „Wyrównywanie szans edukacyjnych ....”

 

 

5 119,39

 

Darowizny

 

0,00

1 450,00

0,00

Bezpłatne świadczenia (w tym udostępnienie lokalu):

 

1 440,00

1 620,00

1 200,00

Odsetki na rachunku bankowym

 

14,46

21,50

0,79

Wpłaty fundatorów

2 500,00

 

 

 

Wydatki

2 500,00

19 921,35

19 914,12

1 564,00

Koszty realizacji projektów finansowanych z dotacji:

 

18 352,73

17 292,70

0,00

realizacja projektu „Promocja polskich doświadczeń związanych z decentralizacją w krajach Azji Centralnej"

 

17 747,30

 

 

realizacja projektu „Jesienny dzień sportu w Bolechowicach”

 

605,43

 

 

realizacja projektu „Tenis stołowy w Bolechowicach”

 

 

1 511,78

 

realizacja projektu „Bolechowice w fotografii”

 

 

1 096,38

 

realizacja projektu „American football-why not”

 

 

8 954,20

 

realizacja projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych ....”

 

 

5 730,34

 

Koszty realizacji projektów finansowanych ze środków własnych

 

0,00

315,00

 

Koszty administracyjne (biurowe, ksero itp.)

 

83,62

37,82

 

Opłaty sądowe

1 500,00

30,00

590,00

290,00

Utrzymanie konta i prowizje bankowe

 

15,00

58,60

74,00

Czynsz (bezpłatnie)

 

1 440,00

1 620,00

1 200,00

Fundusz statutowy

1 000,00

 

 

 

Wynik finansowy

0,00

-114,16

-263,53

-363,21

 

OPP
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego
KRS: 0000209264
i nie prowadzimy dzialności gospodarczej
Adres
Fundacja Edukacja-Rozwój-Środowisko
ul. Szkolna 7
32-082 Bolechowice

Numer konta:
75 16801062 0000300008978372
w INVEST-BANK SA, Oddział w Krakowie
CMS by RISE

Design

www.topsolutions.pl