|english version |

Edukacja
Rozwój
Środowisko

Przekaż 1% swojego podatku na szlachetny cel

Fundacja Edukacja-Rozwój-Środowisko posiada status Organizacji Pożytku Publicznego i jest wpisana pod numerem KRS 0000209264. Oznacza to, że osoby, które w ciągu roku zarobiły opodatkowane pieniądze, mogą przekazać, 1 % należnego podatku na rzecz Fundacji. Fundacja znajduje się w wykazie organizacji pozytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 2016 roku.

Co nas wyróżnia?

  • Po pierwsze staramy sie nie tylko przeznaczyć 1% na cele statutowe ale potraktować je jako wkład własny w realizacji projektów na które uzyskujemy dotacje. Przykładowo w 2009 roku w postaci dotacji pozyskaliśmy około 45 tyś zł a około 7 tyś. zł zebranych z 1% za 2008 rok było wkładem własnym do tych projektów. W ten sposób Państwa 1% został sześciokrotnie pomnożony.
  • Po drugie nasze koszty administracyjne są bliskie zeru: nie mamy pracowników etatowych, cały zarząd pracuje społecznie, w dużej mierze opieramy się na pracy wolontariuszy oraz współpracy i wsparciu innych organizacji.
  • Fundacja nie tylko nie prowadzi działalności gospodarczej ale również nie prowadzi żadnej odpłatnej działalności statutowej. Oznacza to, że nigdy nie pobieramy żadnych opłat, nawet częściowych a wszystkie nasze działania są finansowane wyłącznie z dotacji i z darowizn.


Fundacja „Edukacja-Rozwój-Środowisko” od 2004 roku realizuje szereg interesujących projektów. Nasza działalność koncentruje się wokół 3 filarów:

Edukacja  
to przede wszystkim bezpłatne dla uczestników pozalekcyjne zajęcia edukacyjne i sportowe dla uczniów a także projekty kulturalne. Przykładem może być wydawanie gazetki The Zabierzów Bugle - napisanej przez uczniów w języku angielskim. Ponadto zrealizowaliśmy duży projekt: Festiwal Nauki, mający na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich w zakresie nauk ścisłych. Lista zrealizowanych działań w tym zakresie jest długa, zapraszamy do przeglądnięcia naszych projektów.

 

  Środowisko
to działalność na rzecz ochrony środowiska. W miarę możliwości uwrażliwiamy władze lokalne na te problemy, szczególnie na problem śmieci oraz palenia traw w obszarach chronionych (min. Natura 2000) a ostatnio zorganizowaliśmy i sfinansowaliśmy funkcjonowanie koła ekologicznego w Bolechowicach.

 

Rozwój  
to pomoc samorządności lokalnej. W miarę możliwości staramy się współpracować z władzami lokalnymi (np. Fundacja włacza się w pomoc w rozbudowie Szkoły Podstawowej w Bolechowicach) ale również działamy szerzej: zrealizowaliśmy projekt pomocy samorządom Kirgizi (i Kazachstanu), współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. Angażujemy się również we współpracę międzynarodową: przyjęliśmy uczniów ze szkoły z USA i zorganizowaliśmy wystawę prac naszych uczniów w Camas (USA)


Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Oznacza to, że możecie Państwo – bez uszczerbku dla swoich finansów - wspomóc działania Fundacji przekazując jej 1% swojego podatku. W rozliczeniu za rok 2013 nie trzeba 1% podatku wpłacać samemu, ale Urząd Skarbowy zrobi to za nas. Wystarczy, że w rozliczeniu PIT wskażecie Państwo naszą Fundację poprzez podanie jej numeru w Krajowym Rejestrze Sądowym (0000209264) oraz kwoty jaką chcecie Państwo przeznaczyć dla Fundacji. Kwota ta nie może być większa niż 1% waszego podatku, zaokrąglona do 10 groszy w dół.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zdecydowali się wesprzeć nasze działania decydując o przekazaniu 1% Fundacji za 2012 rok. W 2013 roku urzędy skarbowe przekazały od Państwa 5 157,40 zł.

Wszystkich, którzy chcieli by wesprzeć cele statutowe Fundacji bez czekania na kolejne rozliczenie podakowe, zachęcamy do wpłat darowizn na konto Fundacji:
75 16801062 0000300008978372 lub przez system paypal (również karta kredytową). Prosimy o określenie celu darowizny, który powinien być zgodny z naszymi celami statutowymi, na przykład: darowizna na cele edukacji.

 

 

Z góry dziękujemy za przekazane środki!

 

OPP
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego
KRS: 0000209264
i nie prowadzimy dzialności gospodarczej
Adres
Fundacja Edukacja-Rozwój-Środowisko
ul. Szkolna 7
32-082 Bolechowice

Numer konta:
75 16801062 0000300008978372
w INVEST-BANK SA, Oddział w Krakowie
CMS by RISE

Design

www.topsolutions.pl